Giới thiệu về Hột quẹt Clipper lighter | Clipper Sài Gòn | Cung cấp bật lửa, hộp quẹt sỉ và lẻ

Giới thiệu về Hột quẹt Clipper lighter

Cách thay đá và bơm gas cho Clipper

Cách thay đá và bơm gas cho Clipper

CLIPPER tiện lợi hơn một cái hột quẹt thông thường.
Giới thiệu về hãng Clipper

Giới thiệu về hãng Clipper

CLIPPER là nhà tiên phong về sản xuất bật lửa và phụ kiện. Chúng tôi được thành lập tại Barcelona vào năm 1959 bởi FLAMAGAS S.A
Chat với chúng tôi

Chat trực tuyến với chúng tôi hoặc xem thông tin bên phía trái. Xin cảm ơn !